Nieudostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w BIP jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.