Jesteś tutaj: Bip -> Komisje DIA
Komisje DIA
Komisje działające przy Dolnośląskiej Izbie Aptekarskiej we Wrocławiu :
Komisja Aptek Szpitalnych, skład :

Komisja Pomocy Koleżeńskiej, skład :

Komisja ds Aktywacji i Integracji Środowiska, skład :

Komisja Legislacyjna, skład :

Komisja ds Kontaktów z Inspekcją Farmaceutyczną, skład :

mgr farm. Ewa Wąsik- Przewodnicząca

Komisja Nauki i Szkolenia, skład :

Komisja Deontologii i Etyki Zawodowej, skład :

Komisja ds. odznaczeń, skład :