Okręgowa Komisja Rewizyjna
Okręgowa Komisja Rewizyjna Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej we Wrocławiu na VIII kadencję :

mgr farm. Anna Iwona Kaliniak – Przewodnicząca

mgr farm. Krzysztof Maskiewicz

mgr farm. Żaneta Anna Rakowska

mgr farm. Piotr Michał Stein