Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej we Wrocławiu na VIII kadencję :

mgr farm. Andrzej Tomasz Herbuś – Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej

mgr farm. Patrycja Magdalena Grosman-Dziewiszek

mgr farm. Gabriela Hołdys

mgr farm. Anna Monika Komarczewska

mgr farm. Oliwia Anna Kornafel

mgr farm. Jolanta Krumplewska

mgr farm. Maciej Kubiak

mgr farm. Aneta Alicja Meller

mgr farm. Barbara Mizera

mgr farm. Katarzyna Rasmus

mgr farm. Marta Ewa Łękawska