Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej we Wrocławiu IX kadencji :

mgr farm. Andrzej Tomasz Herbuś – Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej

Zastępcy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej :

dr n. farm. Patrycja Grosma-Dziewiszek

mgr farm. Bożena Haraś

mgr farm. Anna Komarczewska

mgr farm. Oliwia Anna Kornafel

mgr farm. Maciej Kubiak

mgr farm. Agnieszka Nogaj-Bartosik

mgr farm. Adam Piekarski

mgr farm. Katarzyna Rasmus

mgr farm. Łukasz Skowron

mgr farm. Martyna Warmus